ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Ιστοσελίδα της τάξης μας δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2011-12.
Απέκτησε και φέτος, το σχολικό έτος 2012-13, νέους συνεργάτες, οι οποίοι θα αναρτούν σε αυτήν επιλεγμένες ατομικές και ομαδικές εργασίες που θα διεκπεραιώνουν ατο πλαίσιο της σχολικής μαθησιακής διαδικασίας.
Σκοπός της δημιουργίας αυτής της Ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό portfolio επίδειξης των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας, αλλά και να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι μαθητές άλλων σχολείων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μπορούν να γράφουν τα σχόλιά τους και να τη χρησιμοποιούν, δημιουργικά, ως βοήθημα για τις δικές τους σχολικές εργασίες, με την προϋπόθεση να μην αντιγράφουν τις εργασίες, αλλά να τις θεωρούν "δείγματα¨ (παραδείγματα) που θα τους δώσουν κάποιες ιδέες για να γράψουν τις δικές τους ¨μοναδικές¨ και ¨πρωτότυπες¨ εργασίες, για τις οποίες θα είναι υπερήφανοι αφού θα τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: