ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΡΙΣΚΩ .... ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ

     1.   χ · 6 = 78                                 104 : χ  = 8                                          146 + χ  = 198            χ – 48 = 64                               χ : 4 = 17                                              98 – χ = 39

2.  Ο Γιάννης, με τα χρήματα που συγκέντρωσε από τα κάλαντα των Χριστουγέννων, αγόρασε ένα cd αξίας 12 € και ένα δώρο για τη μαμά του αξίας 31 €. Του περίσσεψαν 22 € για τον κουμπαρά του. Πόσα χρήματα συγκέντρωσε από τα κάλαντα; (Να γράψεις μια εξίσωση και να τη λύσεις)


3. Η Κατερίνα “έβγαλε” 68 φωτογραφίες στην εκδρομή και τις τοποθέτησε όλες σε ένα άλμπουμ   φωτογραφιών βάζοντας 4 φωτογραφίες σε κάθε σελίδα. Πόσες σελίδες έχει το άλμπουμ; (Να γράψεις δύο εξισώσεις και να τις λύσεις)

          Απαντήσεις: 1η : χ=13, χ=13, χ=52, χ=112, χ=68, χ=59.
                              2η : χ=65
                              3η : χ=17