18 Νοε 2012

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η Ιστοσελίδα μας απέκτησε, και φέτος, νέους συνεργάτες για το σχολικό έτος 2012-13, οι οποίοι θα αναρτούν σε αυτήν, επιλεγμένες από τους ίδιους, ατομικές και ομαδικές εργασίες που θα διεκπεραιώνουν ατο πλαίσιο της σχολικής μαθησιακής διαδικασίας.

Σκοπός της δημιουργίας αυτής της Ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό portfolio της Ε΄ τάξης του σχολείου μας, αλλά και και να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι μαθητές άλλων σχολείων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μπορούν να τη χρησιμοποιούν, δημιουργικά, ως βοήθημα για τις δικές τους σχολικές εργασίες, με την προϋπόθεση να μην αντιγράφουν τις εργασίες, αλλά να τις θεωρούν "δείγματα¨ (παραδείγματα) που θα τους δώσουν κάποιες ιδέες για να γράψουν τις δικές τους ¨μοναδικές¨ και ¨πρωτότυπες¨ εργασίες, για τις οποίες θα είναι υπερήφανοι αφού θα τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ


ΔΕΊΤΕ ΤΟ VIDEO ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΝ ΠΑΘΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ