24 Ιαν 2012

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα,
λόγω της δραστηριότητας του ανθρώπου που επηρεάζει τη φυσική ισορροπία της γης. Αλλάζει το κλίμα, εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και καταστρέφει τους βιότοπους της άγριας φύσης.
Κάποιες από τις αιτίες είναι η υπερβολική χρήση των αυτοκινήτων, η αύξηση των εργοστασίων, οι πυρηνικές δόκιμες και η ρήψη των σκουπιδιών.
Καθημερινά τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών λυμάτων ρυπαίνουν ακτές και θάλασσες, νεκρώνουν το πλαγκτόν, εξαφανίζουν πολλά είδη του φυσικού και του ζωικού βασιλείου και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα. Η μόλυνση της θάλασσας μπορεί να προκληθεί από τοξικά απόβλητα εργοστασίων και από πετρελαιοκηλίδες που δημιουργούνται από ναυάγια πετρελαιοφόρων πλοίων
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι σοβαρή, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, όπως το διοξείδιο του άνθρακα έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης και αναπνευστικά προβλήματα. Η τρύπα του όζοντος είναι μια συνέπεια των χλωροφθορανθράκων, ενός παλιού ρύπου της ατμόσφαιρας. Επισης η τρυπα του όζοντος προκαλειται απο τα διαφορα spray.
Ρύπανση είναι και τα σκουπίδια που πετάμε στους δρόμους, στις παραλίες και στην εξοχή όταν πάμε εκδρομές.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οι λύσεις είναι να χρησιμοποιούμε τραμ, μετρό ,μέσα μαζικής μεταφοράς και ποδήλατα για τις πιο κοντινές διαδρομές.
Για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και για την οικονομική αξιοποίηση των απορριμάτων, εφαρμόζεται η ανακύκλωση. Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζεται η βιολογική επεξεργασία λυμάτων και για τα στερεά απόβλητα η συγκομιδή, διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα με διάφορες πολιτικές αποφάσεις. Μια απόπειρα έγινε με το Πρωτόκολλο του Κιότο, σε διεθνές επίπεδο και άλλες με δραστηριότητες του ΟΗΕ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης καθιερώθηκε ο καταλύτης στα αυτοκίνητα και ο ιονισμός στις καμινάδες των εργοστασίων. Επίσης πρέπει να γίνει αναδάσωση, ώστε με τα πλούσια δάση μας να εξασφαλιστεί η συνέχιση της άγριας ζωής και να διατηρούμε τις λαμπερές ακτές μας για τη συνέχεια της απίστευτα όμορφης θαλάσσιας ζωής. Για μια πλούσια Ελλάδα! Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε! Αξίζει!


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΤΖΙΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΑ ΜΙΓΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: